Skip to content

Специальности

Оқыту мерзімі: негізгі  орта білім базасында  2 жыл 10 ай,  жалпы орта білім базасында  1 жыл 10 ай

Оқу нысаны: күндізгі

Оқыту тілдері: мемлекеттік, орыс

Біліктілік: заңгер-кеңесші

Заңгер-кеңесшінің кәсіби қызметінің объектілері: жергілікті атқарушы: өкімдік орган, мемлекеттік басқарудың басқа органдары, сол сияқты кәсіпорын, мекеме, ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктер болып табылады.

Заңгер-кеңесшінің кәсіби қызмет түрлері: консультациялар беру;құқықтық құжаттарды рәсімдеуге құқықтық көмек беру;құқықтық  басқару мәселелері бойынша кеңес береді.

Оқыту мерзімі: негізгі  орта білім базасында  2 жыл 10 ай,  жалпы орта білім базасында  1 жыл 10 ай

Оқу нысаны: күндізгі

Оқыту тілдері: мемлекеттік, орыс

Біліктілік: қаржы жұмысы бойынша экономист

Қаржы жұмысы бойынша экономист қызметінің объектілері: әртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық формадағы ұйымдармен жасалған қаржылық операциялар;қаржы-шаруашылық ақпараттар, қаржылық есеп беру.

Қаржы жұмысы бойынша экономистің кәсіби қызмет түрлері: өндірістік жоспардағы қаржылық ресурстарды қамтамасыз ету, қалыптастыру, бөлу ,талдау және қаржылық-экономикалық жоспарлау;ұйым қаржысын басқаруға және қаржылық операциялардыіске асыруға қатысу;есеп беру құжаттарын құру.

Оқыту мерзімінегізгі орта білім базасында  2 жыл 10 ай,  жалпы орта білім базасында  1 жыл 10 ай

Оқу нысаны: күндізгі

Оқыту тілдері: мемлекеттік, орыс

Біліктілік: менеджер

Менеджер маманның кәсіби қызметінің объектілері: сауда мекемелері мен  қызмет көрсету  саласында(сауда орталықтары,гипер және супермаркеттерде, қонақ үйлер ойын-сауық орындарында, туристік фирмаларда,жарнамалық агенттіктерде, ресторандар мен кафелерде);кәсіпорындарды  тұрмыстық жабдықтау, қаржылық және мемлекеттік әкімшілік жүйені ұйымдастыру.

Менеджер маманның кәсіби қызмет түрлері:экономиканың әр түрлі салаларында жоспарлауды, ұйымдастыруды, басқаруды, бухгалтерлік және қаржылық іс-қызметті іске асырады.

Оқыту мерзімі: негізгі  орта білім базасында  3 жыл 10 ай, жалпы орта білім базасында  2 жыл 10 ай

Оқу нысаны: күндізгі

Оқыту тілдері: мемлекеттік, орыс

Біліктілік: бастауыш білім беру мұғалімі

Бастауыш білім беру мұғалімінің кәсіби қызметінің объектілері: меншік формасына қарамастан мектептердің барлық түрлеріндегі  оқу-тәрбие үдерісі.

Бастауыш білім беру мұғалімінің кәсіби қызмет түрлері: мемлекеттік стандарттарына сәйкесбастауыш мектепте сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастырады;әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырады.

Оқыту мерзімі: негізгі  орта білім базасында  3 жыл 10 ай,  жалпы орта білім базасында  2 жыл 10 ай

Оқу нысаны: күндізгі

Оқыту тілдері: мемлекеттік, орыс

Біліктілік: мектепке дейінгі  ұжымдардың тәрбиешісі

Тәрбиешінің кәсіби қызметінің объектілері: меншік формасына қарамастан мектепке дейінгі ұжымдардың барлық түрлеріндегі  оқу-тәрбие үдерісі.

Тәрбиешінің кәсіби қызмет түрлері: мемлекеттік стандарттарына сәйкес мектепке дейінгі ұжымдарда мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытуды жүзеге асырады.

Оқыту мерзімі: негізгі  орта білім базасында  3 жыл 10 ай, жалпы орта білім базасында 2 жыл 10 ай

Оқу нысаны: күндізгі

Оқыту тілдері: мемлекеттік, орыс

Біліктілік: техник- бағдарламашы

Техник-бағдарламашы маманның кәсіби қызметінің объектілері: меншік формасына қарамастан өндіріс орындары мен кәсіпорындарда, ұйымдарда ұйымдастыру-өндірістік –бағдарламалық қамтамасыздандыруды ұйымдастыру үдерісі.

Техник-бағдарламашы маманның кәсіби қызмет түрлері: өндірістік-технологиялық-деректер базасы мен ақпараттық-іздеу жүйелерін жасау және оларға қызмет көрсетуге арналған бағдарламалар әзірлеу,ғылыми және экономикалық міндеттерді шешуге арналған бағдарламаларды жасау,стандартты қамтамасыздандыру  бағдарламаларын жасау.

    Байланыстар