Skip to content

2019-2020 оқу жылына

Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары

Педагогикалық кеңестің шарттары:
• колледждегі оқу-тәрбие үрдісінің жағдайын, оқытушылардың кәсіби дайындық  деңгейін, білім алушылардың оқытылуын, тәрбиелілігін және дамуын диагностикалау;
• колледждің, кәсіби шеберлікті және әр оқытушының шығармашылығын дамытудың Кешенді-мақсатты бағдарламасын әзірлеу;
• сапалы оқу-тәрбие жұмысы үшін колледждің барлық ұжымының күшін біріктіру;
• еңбек нарығының қажеттілігін, республика экономикасының даму перспективасын ескере отырып, кадрларды даярлау сапасын үнемі жетілдіру үшін жағдай жасау;
• колледжде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда құзыретті тәсілді қалыптастыру;
• оқу-тәрбие үрдісінің нәтижелілігі мен тиімділігін мониторингтің нысандары мен әдістерін жетілдіру;
• колледжде оқу–тәрбие үдерісін ұйымдастыруда шығармашылық көзқарасты қамтамасыз ету.

Қарастырылатын сұрақтар 

Өткізу мерзімі 

Жауаптылар 

1

Педагогикалық кеңес №1

Тақырыбы: Колледждің оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың өзекті мәселелері

1. Педагогикалық кеңестің хатшысын тағайындау;

2. Педагогикалық ұжымды аккредитациядан өту процедурасымен таныстыру;

3. 2018-2019 оқу жылындағы ұйымның қызметінің нәтижелері бойынша рейтингімен ұжымды таныстыру; 

4. Жұмыс бағдарламаларын және күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды қарау және бекіту;  

5.2019-2020 оқу жылына тәрбиелік жұмысты ұйымдастыру;

6. Талапкерлерді қабылдау бойынша жұмыс қорытындысы туралы қабылдау комиссиясының есебі.  

Тамыз

Директор, әдіскер, ОІЖ директор орынбасары 

2

 Педагогикалық  кеңес № 2

Тақырыбы: Колледждің білім беру кеңістігінде студенттердің әлеуметтік-кәсіптік бейімделуі

1. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»  Заңын колледжде жүзеге асыру

2. Колледждің 1 курс студенттерінің әлеуметтік-психологиялық портреті. Жаңа жиынтықтағы студенттердің денсаулық жағдайын талдау;

3. 1-ші курс контингентінің білім беру базасының мониторингі және олардың негізінде білім беру процесінің мақсаттарын қалыптастыру;

4.Оқытушылардың  аттестацияға дайындығын ұйымдастыру.

Қараша

ОІЖ директор орынбасары,

Психолог,  күндізгі бөлім меңгерушісі, әдіскер

3

Педагогикалық  кеңес №3

Тақырыбы: Болашақ маманның әлеуметтік-кәсіби қалыптасуы үшін колледждің білім беру ортасының мүмкіндіктері

1. 1 семестр қорытындысы бойынша оқу жұмысын ұйымдастыру (суденттердің оқу жұмысын талдау);

2. 1 семестр қорытындысы бойынша тәрбие  жұмысын ұйымдастыру;

3. 1 семестр қорытындысы бойынша әдістемелік  жұмысты ұйымдастыру;

4. Оқытушылардың біліктілігін арттыруды талдау;

5. Әртүрлі сұрақтар. 

Қаңтар

Күндізгі бөлім меңгерушісі,

ТЖЖ директор орынбасары,

Әдіскер,

ОІЖ  директор орынбасары.

4

Педагогикалық кеңес №4

Тақырыбы: Колледждің тәрбие ортасы-болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың маңызды шарты

1. Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарының алдын алу және экстремизмге қарсы іс-қимыл;

2. Колледж педұжымның  тәрбие жұмысының әр түрлі формаларын қолдану бойынша қызметі-кәсіпқойдың даму факторы және шарты;

3. 2020-2021  оқу жылына қабылдау ережелерін қарау және бекіту;

4. Бітіруші топ студенттерінің мемлекеттік емтихандарды тапсыруға дайындығын талдау

5. Әр түрлі сұрақтар

Сәуір

ТЖЖ директор орынбасары, топ жетекшілері,  күндізгі бөлім меңгерушісі 

5

Педагогикалық  кеңес №5

Тақырыбы:  2019-2020  оқу жылындағы білім беру және педагогикалық қызметінің қорытындысы

1. 2019-2020  оқу жылының қорытындысы бойынша оқу жұмысының ұйымдастырылуын талдау;  

2.Мемлекеттік емтихандар қорытындысының мониторингісі;

3.2019-2020 оқу жылының тәрбие жұмысының қорытындысы;

4.2019-2020 оқу жылының әдістемелік жұмысының мониторингісі;

5. 2020 жылғы колледж түлектерін жұмысқа орналастырудың алдын ала нәтижелері;

6. Әртүрлі сұрақтар. 

 

Мауысым

Күндізгі бөлім меңгерушісі, ОІЖ директор орынбасары, ТЖЖ директор орынбасары, ӨТЖЖ директор орынбасары, әдіскер.